Reklama

Najnowsze wiadomości

Aktualności18 września 201210:58

Bogdan Marcinkiewicz - poseł do Parlamentu Europejskiego

Bogdan Marcinkiewicz - poseł do Parlamentu Europejskiego  - Serwis informacyjny z Wodzisławia Śląskiego - naszwodzislaw.com
0
Reklama
Powiat:

Jesteśmy na półmetku kadencji posłów do Parlamentu Europejskiego. Dla eurodeputowanego Bogdana Marcinkiewicza był to czas niezwykle intensywnych prac. Gdy został przedstawicielem Polski do PE sceptycznie nastawieni wyborcy uznali, że zdobył mandat za sprawą dobrze kojarzącego się nazwiska. Spekulowano, że jest to stracony mandat i Polska w żaden sposób na tym nie skorzysta. Czy tak faktycznie jest? Każdy może sam zweryfikować.

Eurodeputowany ze Śląska skupia się w swojej pracy na dziedzinach związanych z jego zainteresowaniami zawodowymi, takimi jak energetyka, gazownictwo, transport. Priorytetem pierwszego okresu kadencji posła Bogdana Marcinkiewicza było bezpieczeństwo dostaw gazu. „Osiągnęliśmy kompromis, który wzmacnia rolę Komisji Europejskiej. Zaostrza standardy bezpieczeństwa wraz z metodą ich obliczania. Narzuca mocniejsze działania solidarnościowe oraz określa reakcję Unii na szczeblu wspólnotowym z określonymi regionami.”

Poseł skupił się na konkretnych przepisach projektu rozporządzenia ustanawiających standardy infrastrukturalne i przesyłowe. Zwrócił uwagę na konieczność wykonania odpowiedniej infrastruktury połączeń regionalnych. Możliwość odwrócenia przesyłu poprzez interkonektory gazowe, które zapewnią bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej.

Bogdan Marcinkiewicz jest zwolennikiem energii uzyskiwanej z gazu łupkowego. Kolejnym polem jego prac są działania mające na celu przedstawienie korzyści wynikających z wydobycia gazu łupkowego. Rozwój tego surowca będzie zależał w perspektywie długoterminowej od dróg transportu. To z kolei wpłynie na opłacalność inwestycji. Nie bez znaczenia będą też ceny gazu w Unii Europejskiej i jego udział w miksie energetycznym państw członkowskich.

„Celowe jest, aby Rada Europejska podkreśliła znaczenie rodzimych źródeł energii, w tym paliw kopalnych (węgiel, gaz łupkowy), w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego. Wykorzystanie takich źródeł i odpowiednie wsparcie przez Unię Europejską decydować będzie nie tylko o bezpieczeństwie dostaw energii, ale także o konkurencyjności Unii Europejskiej i zatrudnieniu. Gaz łupkowy może stanowić uzupełnienie europejskich zasobów gazu konwencjonalnego, a Polska może stać się tego idealnym przykładem.”

Rośnie zainteresowanie Parlamentu Europejskiego kwestiami gazu łupkowego. Sam gaz staje się coraz bardziej przekonywującym źródłem energii alternatywnej. Dlatego powołano ponadpartyjną grupę roboczą ds. gazu niekonwencjonalnego, której przewodniczącym został europoseł Bogdan Marcinkiewicz.

Jako członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) eurodeputowany uczestniczył w przygotowaniach wizyty posłów tej Komisji w Polsce. Z inicjatywy europosła Komisja będąc na Śląsku zapoznała się z nowymi inwestycjami w gospodarkę niskowęglową. Członkom przedstawiono innowacyjne metody gazyfikacji węgla oraz odmetanowania kopalń. Pokazano kwestie związane z budową nowych bloków w Elektrowni Jaworzno III.

„Wizyta Komisji ITRE była szansą na pokazanie naszych walorów oraz determinacji, z jaką walczymy o nowoczesne technologie, które stanowią szansę na rozwój gospodarczy naszego regionu i państwa. W głównej mierze zwracam uwagę na gaz łupkowy i technologię CCS, gdyż pozwolą one zachować polskiemu węglowi konkurencyjność oraz ograniczyć emisję CO2, co jest nadrzędnym celem Unii Europejskiej.”

Poseł Bogdan Marcinkiewicz współorganizował Europejskie Dni Węgla, które odbyły się w listopadzie 2011 roku. Celem wydarzenia było przekonanie Europejczyków do większego wykorzystania potencjału pierwotnych źródeł energii, bez których nie można budować nowoczesnej Europy.

„Paliwa kopalne będą dominowały na świecie w najbliższych dekadach. Dlatego kolejny raz należy zadać pytanie, czy aby za szybko nie chcemy rezygnować z zasobów, jakie mamy w Europie? Jedno jest pewne, Austria, Chiny i Indie nie zamierzają zmieniać swoich planów bez względu na to, co deklarują podczas spotkań klimatologów.”

Europoseł objął również ster nad „European Round Table on Coal”, gdzie międzynarodowe grono posłów Parlamentu Europejskiego zainteresowanych przyszłością europejskiego węgla chce wspierać dialog między europejskimi instytucjami i branża węglową. Kluczowym aspektem dla pracy posła jest także promowanie ekologicznego wykorzystania węgla.

Zorganizowana przez Posła wystawa „Methane- good and green energy” promująca innowacyjne technologie, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem w Brukseli. Ekspozycja miała na celu pokazanie, że nowoczesne technologie mogą poprawić jakość pozyskiwanego przez nas paliwa. Doskonałym przykładem może być tutaj instalacja pozyskiwania LNG (ciekły gaz ziemny) z gazu kopalnianego. Ponadto dzięki skraplaniu metanu z odmetanowania uzyskujemy efekt ekologiczny – czyste paliwo, które w dalszych procesach może zostać zamienione na „zieloną” energię. Bogdan Marcinkiewicz pracuje również w Komisji Transportu i Turystyki. Poseł w tym przypadku koncentrował się na sprawozdaniach dotyczących zrównoważonej przyszłości transportu, powstałych w ramach prac nad Białą Księgą Komisji Europejskiej.

„Dążąc do osiągnięcia celów, które przed sobą stawialiśmy, ważne było stworzenie równych warunków konkurowania między poszczególnymi gałęziami transportu. W kolejnym budżecie Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020 znajdzie się 31,7 mld euro na transeuropejskie sieci transportowe, przy czym 21,7 mld euro będzie dostępne dla wszystkich krajów Unii Europejskiej, a tylko 10 mld dla krajów korzystających z Funduszu Spójności, czyli między innymi Polski.”
Eurodeputowany pracował także nad sprawozdaniem o prawach pasażerów w przewozach autobusowych i autokarowych. Ponadto poruszał temat przyszłości kolei dużych prędkości w Unii. Bogdan Marcinkiewicz podkreślał szczególną rolę kolei w zakresie zmniejszania emisji CO2 oraz usprawniania przewozów pasażerskich.

Szczególnie intensywnym okresem prac eurodeputowanych była Polska Prezydencja. Bogdan Marcinkiewicz był zaangażowany w tematy związane z zewnętrzną polityką energetyczną Unii Europejskiej. Dyrektywą o efektywności energetycznej. Pracami nad bezpieczeństwem platform wiertniczych w Unii Europejskiej. Natomiast na konferencji dotyczącej „Marki Polskiej” podkreślał rolę małych i średnich przedsiębiorstw w kreowaniu wizerunku kraju wśród zagranicznych partnerów.

Jako członek delegacji do Komisji współpracy parlamentarnej UE- Kazachstan, UE- Kirgistan, UE- Uzbekistan oraz do spraw stosunków z Tadżykistanem, Turkmenistanem i Mongolią zorganizował konferencję poświęconą nowej Strategii dla Azji Centralnej. „Prezydencja ukształtowała obraz Polski w Unii Europejskiej na długie lata. Zrobiliśmy wszystko, żeby ten czas wykorzystać jak najlepiej. Polacy są bardzo szanowani w Brukseli i osobiście uważam Prezydencję Polski za ogromny sukces.”

Jako Eurodeputowany ze Śląska Bogdan Marcinkiewicz jest szczególnie wyczulony na wszystkie inicjatywy promujące region na arenie europejskiej. Wspierał miasto Katowice w staraniach o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku. Promował wystawę „Sunflowers 2016”, która stanęła w samym sercu Brukseli, na Place de Luxembourg.

Bogdan Marcinkiewicz był również jedną z osób, które podpisały deklarację polityczną dotyczącą korytarza kolejowego Bałtyk – Adriatyk, przechodzącego przez Województwo Śląskie. Jest to jeden z priorytetowych projektów połączeń transportowych w Unii Europejskiej.

„Korytarz Bałtyk – Adriatyk to szansa na stworzenie takich połączeń komunikacyjnych, które przyczynią się do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia spójności rozwoju gospodarczego wschodniej części Unii Europejskiej. Jego utworzenie przyniesie wymierne efekty ekonomiczne.”

Dążenie do zapewnienia równego traktowania wszystkich źródeł energii, w tym węgla kamiennego, to jeden z priorytetów posła Bogdana Marcinkiewicza. Poprzez szerokie propagowanie czystych technologii węglowych udowadnia w Parlamencie Europejskim, że Śląsk to przede wszystkim „Pozytywna Energia”.

Biuro Posła Bogdana Marcinkiewicza

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszwodzislaw.com w Google News.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
© 2023 Studio Margomedia Sp. z o.o.