Reklama

Najnowsze wiadomości

Aktualności29 lutego 202414:02

Powiat ogłosił konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

Powiat ogłosił konkursy ofert dla organizacji pozarządowych - Serwis informacyjny z Wodzisławia Śląskiego - naszwodzislaw.com
0
Reklama
Powiat:

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłasza konkursy na realizację zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, a także kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji, turystyki i krajoznawstwa oraz sportu. W puli jest 85 tys. zł.

Konkursy obejmują przedsięwzięcia, których realizacja zaczyna się nie wcześniej niż 29 kwietnia 2024 roku, a zakończenie następuje nie później niż 30 grudnia 2024 roku. Zgłaszane do realizacji projekty muszą mieć zasięg lub znaczenie ogólnopowiatowe, a ostatecznymi odbiorcami projektu muszą być przede wszystkim mieszkańcy powiatu wodzisławskiego. Zadanie musi też mieć charakter ogólnodostępny, tj. rekrutacja uczestników projektu musi zostać przeprowadzona w sposób otwarty.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 21 marca 2024 roku oferty zgodnej z wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 2057).

Oferenci mogą korzystać z ułatwienia w przygotowaniu oferty, polegającego na wykorzystaniu generatora „Witkac”. Generator wniosków „Witkac” zamieszczony jest na stronie internetowej www.witkac.pl oraz na stronie internetowej w zakładce „NGO”.

Oferty opiniowane będą przez Komisje Konkursowe powołane przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego. Zasady działania Komisji określa Uchwała nr LV/548/2023 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku Publicznego na 2024 rok”.

Szczegóły w ogłoszeniach. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy urzędu pod numerami:

32 412 09 43 – w przypadku konkursu ofert z zakresu kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji, turystyki i krajoznawstwa oraz sportu,
32 453 99 71 – w przypadku konkursu ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w zakresie zdrowia

Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w zakresie sportu

Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji

Autor: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, redakcja@naszwodzislaw.com

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszwodzislaw.com w Google News.

Reklama
Reklama

Komentarze (0)

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
© 2024 Studio Margomedia Sp. z o.o.