Reklama

Polityka PRYWATNOŚCI oraz dot. plików cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.NASZWODZISLAW.COM

I. Klauzula Informacyjna RODO

1. Operatorem Serwisu jak również Administratorem danych osobowych Użytkowników jest: Fabryka Informacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mikołaja 9a, 47-400 Racibórz, z posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 639-200-59-80, oraz numer REGON 243468657, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000495952
2. Administrator przetwarza dane osobowe w zgodzie z wymogami prawa określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, konkretnej, jednoznacznej i świadomej zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe zostaną usunięte po upływie okresu, w którym niezbędne jest ich przetwarzanie.
4. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu, który określony został w okienku wyboru (tzw. checkbox), zaznaczonym przez Użytkownika przed wysłaniem swoich danych do Administratora Danych Osobowych.
5. Administrator informuje, że dane (IP, host) mogą być udostępniane upoważnionym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. policji, prokuraturze i organom wymiaru sprawiedliwości, a także osobom, które dochodząc ochrony swoich praw w drodze prywatnoskargowej albo powództwa cywilnego i wykażą należyty interes prawny i faktyczny uzasadniających ich pozyskanie. Dotyczy to w szczególności przypadków naruszania dóbr osobistych oraz przestępstw zniesławienia.
6. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich korekty, uzupełnienia lub usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przeniesienia swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Użytkownik może powyższe uprawnienia w stosunku do Administratora kierować drogą elektroniczną na adres: redakcja@naszwodzislaw.com.
8. Administrator wskazuje również, iż skorzystanie z należnych Użytkownikowi praw, zgłaszanie uwag, wątpliwości oraz zapytań może się odbyć również poprzez kontakt:
a) pocztą elektroniczną na adresy rodo@naszraciborz.pl lub rodo@fabrykainformacji.com,
b) pocztą tradycyjną na adres Fabryka Informacji sp. z o.o. ul. Mikołaja 9a, 47-400 Racibórz.
9. Administrator udzieli odpowiedzi na żądania Użytkownika bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca.
10. Administrator informuje, że dane osobowe powierza, z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, zewnętrznym podmiotom przetwarzającym, przede wszystkim firmie świadczącej profesjonalne usługi hostingowe. Dane osobowe nie są przekazywane do Państw trzecich.
11. Administrator informuje, że w należących do niego portalach stworzył szybką ścieżkę reagowania na przypadki hejtu oraz naruszania dóbr osobistych poprzez możliwość skorzystania z formularza "Jeśli komentarz narusza Twoje dobra powiadom natychmiast redakcję".

II. Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

1. Administrator gromadzi informacje dotyczące wykorzystania strony przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych.
2. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania stroną www. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane podmiotom trzecim poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające witrynę.

III. Stosowane środki bezpieczeństwa przetwarzania danych

1. Dane przetwarzane są w Zbiorze danych osobowych działającym w ramach systemu informatycznego. W systemie informatycznym stosuje się wysoki poziom bezpieczeństwa.
2. System informatyczny jest zabezpieczany przez zastosowanie rozwiązań sprzętowych i programowych. Administrator Danych Osobowych stosuje zabezpieczenia, dostosowane do aktualnych potrzeb oraz dba o ich poprawną konfigurację uniemożliwiającą dostęp do przechowywanych danych osobom nieuprawnionym.

IV. Polityka plików „cookies”

1. Administrator danych przechowuje informacje w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika w postaci tzw. plików „cookies“.
2. Celem przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji jest:
a. utrzymanie sesji zalogowanego Użytkownika strony www, co ułatwia korzystanie ze strony,
b. tworzenie statystyk,
c. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu odpowiednich materiałów reklamowych,
d. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz - optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
3. Administrator danych wykorzystuje sesyjne pliki Cookies, które tworzone są i istnieją tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Są one niezbędne dla prawidłowego działania poszczególnych elementów strony www.
4. Administrator danych wykorzystuje stałe pliki „cookies“, które są przechowywane w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.
5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
- „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
- „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
- „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
- „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
6. Przechowywane informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
7. Użytkownik może wyrazić zgodę dostępu plików „cookies“ za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Poziom dostępu plików „cookies“ Użytkownik może odpowiednio ustawić w używanej przeglądarce internetowej. Całkowite jednak zablokowanie dostępu plików „cookies“ może uniemożliwiać korzystanie z niektórych funkcji Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące polityki prywatności proszę kierować drogą elektroniczną na adres: redakcja@naszwodzislaw.com

Reklama
Reklama
© 2024 Studio Margomedia Sp. z o.o.