Reklama

Najnowsze wiadomości

Aktualności16 listopada 202310:22

Wodzisław Śląski: Pełnomocnik ds. polityki organizacyjnej i bezpieczeństwa miasta wybrany

Wodzisław Śląski: Pełnomocnik ds. polityki organizacyjnej i bezpieczeństwa miasta wybrany - Serwis informacyjny z Wodzisławia Śląskiego - naszwodzislaw.com
0
Reklama
Wodzisław Śląski:

W Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego zakończył się nabór na stanowisko głównego specjalisty – pełnomocnika ds. polityki organizacyjnej i bezpieczeństwa miasta. Od 15 listopada funkcję tę pełni Jarosław Gorzawski – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, do 2022 roku I zastępca komendanta powiatowego policji w Raciborzu.

Dr Jarosław Gorzawski służbę w policji pełnił przeszło 22 lata, od 2001 do 2023 roku. W tym czasie sprawował też m.in. funkcję zastępcy naczelnika Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach i zastępcy naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim. Obecnie, od ponad roku jest wykładowcą Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej. Tytuł doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie uzyskał w 2023 roku. W 2012 roku obronił magisterium na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, natomiast dwa lata później w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie ukończył szkolenie dla absolwentów szkół wyższych, uzyskując stopień podkomisarza policji.

Do obowiązków dra Jarosława Gorzawskiego – nowego pełnomocnika ds. polityki organizacyjnej i bezpieczeństwa miasta będą należeć m.in. współpraca z prezydentem miasta w zakresie kształtowania polityki organizacyjnej oraz w zakresie bezpieczeństwa miasta, w szczególności: koordynowanie zadań z zakresu ochrony porządku publicznego, zadań dotyczących obrony cywilnej, spraw obronnych oraz zarządzania kryzysowego, zadań związanych z ochroną przeciwpożarową miasta i utrzymaniem gotowości bojowej w jednostkach OSP oraz zadań z zakresu zgromadzeń, pełnienie funkcji lidera wskazanych przez prezydenta miasta procesów administracyjno-gospodarczych oraz innych projektów.

- Przed pełnomocnikiem ds. polityki organizacyjnej i bezpieczeństwa miasta wiele zadań, które wiążą się przede wszystkim z organizacją systemu bezpieczeństwa w Wodzisławiu Śląskim, ale bezpieczeństwa na wielu płaszczyznach. Bo bezpieczeństwo to nie tylko to, rozumiane jako stworzenie poczucia bezpiecznej przestrzeni, związane np. z rozbudową monitoringu. To również kwestie dotyczące umocnienia współpracy ze służbami zajmującymi się bezpieczeństwem mieszkańców, ze wszystkimi zarządcami dróg w naszym mieście, ale też bezpieczeństwo ekologiczne – mówi prezydent Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca. – Przygotowując to stanowisko, wykorzystaliśmy m.in. wiedzę, którą uzyskaliśmy od wodzisławskich młodzieży i seniorów w czasie tegorocznych konsultacji, rozmów, paneli dyskusyjnych – dodaje prezydent.

- W pierwszej kolejności dokonam analizy tego, jak jest, następnie dlaczego tak jest i co można poprawić, a także w jaki sposób będę chciał tego dokonać. Wzmocnienie komunikacji wewnętrznej w Urzędzie Miasta to jest niezmiernie istotny element, który w swojej pracy zamierzam bardzo mocno zaakcentować. Gdzie się to da zrobić, oczywiście będzie trzeba ją poprawić, gdzie funkcjonuje dobrze, gdzie poprawiać nie ma czego, zostawić w stanie obecnym – zapowiada pełnomocnik ds. polityki organizacyjnej i bezpieczeństwa dr Jarosław Gorzawski. – Jeśli chodzi o współpracę ze wszystkimi formacjami mundurowymi działającymi na terenie miasta, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo szeroko rozumiane, bezpieczeństwo publiczne, ale i powszechne, myślę przede wszystkim o spotkaniach, wymianie informacji, wspólnych szkoleniach, zarówno jeżeli idzie o kwestie zarządzania kryzysowego, zabezpieczenia imprez masowych czy też zgromadzeń. Należy spiąć ten temat w jedną całość, tak by mechanizm ten funkcjonował tak, jak powinien. Oczywiście będzie to wymagało trochę czasu – dodaje dr Jarosław Gorzawski. – Ponadto nadal bardzo mocno przez Urząd Miasta, a także służby, które upoważnione są do wszelkich kontroli w tym zakresie, powinny być artykułowane starania o czyste powietrze. Wszystkie działania w tym obszarze realizowane są po coś. Trzeba uzmysłowić mieszkańcom, że ta walka nie jest podejmowana po to, by nałożyć na kogoś grzywnę, podać kogoś do sądu, jeżeli działania tego kogoś względem ekologii „obijałyby się” o kodeks karny. Bezpieczeństwo ekologiczne będzie jednym z moich priorytetowych działań – dodaje.

Przypomnijmy, nabór na stanowisko głównego specjalisty – pełnomocnika ds. polityki organizacyjnej i bezpieczeństwa miasta rozpoczął się 24 października. Oferta dra Jarosława Gorzawskiego to jedna z dwóch aplikacji w tej rekrutacji. Jak pokazały test merytoryczny oraz rozmowa rekrutacyjna, oferta ta okazała się najlepsza. Kandydat na stanowisko głównego specjalisty powinien posiadać m.in. wykształcenie wyższe, cztery lata stażu pracy oraz znajomość zapisów wskazanych ustaw. Pożądane były też praktyka w jednostkach zajmujących się sprawami bezpieczeństwa oraz doświadczenie w zakresie zarządzania zespołem.

Autor: UM Wodzisław Śląski, redakcja@naszwodzislaw.com

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszwodzislaw.com w Google News.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
© 2024 Studio Margomedia Sp. z o.o.