Reklama

Najnowsze wiadomości

Aktualności28 grudnia 202311:11

Zarząd województwa śląskiego podzielił dwa miliardy zł z funduszy UE

Zarząd województwa śląskiego podzielił dwa miliardy zł z funduszy UE - Serwis informacyjny z Wodzisławia Śląskiego - naszwodzislaw.com
0
Reklama
Region:

- Zarząd Województwa Śląskiego wybrał projekty na 2 mld zł w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Trafią one m.in. na zakup taboru kolejowego, transformację i wsparcie przedsiębiorców - informuje Śląski Urząd Marszałkowski.

5 grudnia 2022 r. oficjalną decyzją Komisji Europejskiej przyjęto program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Polityka spójności na lata 2021-27 w ramach województwa śląskiego obejmuje następujące fundusze:
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
- Europejski Fundusz Społeczny Plus
- Fundusz Sprawiedliwej Transformacji

- Łączna pula środków europejskich programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 to 5,1 mld euro. W okresie od grudnia 2022 do teraz, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 wybraliśmy do dofinansowania projekty o łącznej wartości: 3 mld 110 mln zł, podpisaliśmy umowy na łączną wartość: 1 mld 311 mln PLN - podano w komunikacie.

W samym grudniu zarząd województwa wybrał do dofinansowania operacje o wartości dofinansowania ponad 2 mld zł. Składają się na to:

Trzy projekty strategiczne, uzgodnione ze stroną rządową w Kontrakcie Programowym dla FESL:

1) Zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego to projekt strategiczny o największej wartości tj. 967,2 mln zł. Wsparcie z FESL to 652,2 mln zł . Beneficjentem jest tutaj województwo śląskie. Projekt: polega na zakupie 26 sztuk nowoczesnego, energooszczędnego taboru przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z jego wieloletnim utrzymaniem.

2) Rozbudowa i doposażenie zaplecza technicznego Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. w Katowicach dofinansowanie dla tej inwestycji to prawie 50 mln zł. Projekt: obejmuje rozbudowę istniejącego zaplecza technicznego i towarzyszącej infrastruktury o obiekty i urządzenia niezbędne do serwisowania taboru (myjnia, tokarka podtorowa). Przedsięwzięcie porządkuje także istniejący układ torowy i część sieci trakcyjnej oraz instalacji zewnętrznych. To łącznie 700 mln zł wsparcia na inwestycje kolejowe w regionie

3) InterGlobal – internacjonalizacja przedsiębiorstw sektora MŚP z województwa śląskiego – projekt realizowany przez województwo z dofinansowaniem w kwocie prawie 92 mln zł. Projekt to kontynuacja założeń dwóch projektów realizowanych w obszarze internacjonalizacji przedsiębiorstw w perspektywie 2014-2020 (InterSilesia i GlobalSilesia). Ma na celu rozwój i wzmocnienie procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw działających na terenie województwa śląskiego, wsparcie ich działalności eksportowej. Przedsiębiorcy włączeni do projektu będą objęci programem rozwoju działalności eksportowej, będą mogli wybrać indywidualną ścieżkę wsparcia merytorycznego lub skorzystać z konkretnych usług, które będą odpowiadały ich zidentyfikowanym potrzebom. Przedsiębiorcy otrzymają możliwość skorzystania z usług doradców zagranicznych, udziału w spotkaniach informacyjnych, warsztatach eksportowych, Akademii Internacjonalizacji, uczestnictwa w branżowych targach zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym i misjach gospodarczych, otrzymania bonów eksportowych, które będą mogły zostać wykorzystane na potrzeby internacjonalizacji działalności danego przedsiębiorstwa, a także możliwość skorzystania z usług informacyjnych zapewniających widoczność ich działań na rynkach międzynarodowych.

II 20 grudnia podpisaliśmy umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) na realizację zadań menadżera funduszy pożyczkowych przeznaczonych dla MP w regionie. Pieniądze na ten cel w wysokości prawie 370 mln zł pochodzą z programu regionalnego. BGK jako Fundusz Powierniczy musi wybrać w przetargu partnerów finansujących, którzy będą udzielać pożyczek dla śląskich przedsiębiorców. Pierwsze pożyczki adresowane do MŚP powinny być dostępne w II kwartale 2024 roku.

Z pożyczek przedsiębiorcy będą mogli sfinansować swoje potrzeby rozwojowe. Np. wprowadzić nowy produkt lub zmienić model biznesowy. A także przygotować się do wejścia na rynki zagraniczne i podnieść standard swojej oferty turystycznej i rekreacyjnej

III W ostatnich dniach grudnia rozstrzygnęliśmy konkurs na projekty złożone w ramach działania 10.3 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji. To jeden z dwóch ogłoszonych konkursów w tym obszarze, nastawiony na wsparcie dużych inwestycji o min. wartości dofinansowania 5 mln zł. W konkursie złożono ponad 200 projektów na wnioskowane dofinansowanie ponad 2 mld zł. wybraliśmy 92 projekty na kwotę dofinansowania prawie 1 mld zł.

Projekty przyczynią się do łagodzenia skutków transformacji regionu wpływających na gospodarkę, zatrudnienie, społeczeństwo i środowisko. Wsparcie posłuży na realizację projektów inwestycyjnych przez przedsiębiorstwa produkcyjne, jak i usługowe z 7 podregionów górniczych województwa śląskiego. Inwestycje dotyczą m.in.: zmiany profilu działalności i/lub wprowadzenia nowych/ulepszonych neutralnych dla klimatu produktów, usług, procesów, zdobycia nowych rynków i stworzenia nowych miejsc pracy lub utrzymania już istniejących w przedsiębiorstwach.

Projekty strategiczne

Dynamikę wdrażania programu obrazują także dane dot. projektów strategicznych, które są przedsięwzięciami o dużej wartości i znaczeniu dla rozwoju województwa. Dotychczas zidentyfikowaliśmy takich przedsięwzięć 57 i wymagały one specjalnej ścieżki akceptacji KE oraz strony rządowej. Wszystkie są realizowane w procedurze pozakonkursowej.

Dotychczas złożonych zostało 19 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę środków UE blisko 1,9 mld zł co stanowi 54% alokacji przewidzianej w programie na dofinansowanie przedsięwzięć priorytetowych.

6 projektów zostało już wybranych do dofinansowania:
- zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego
- rozbudowa i doposażenie zaplecza technicznego Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. w Katowicach
- InterGlobal – internacjonalizacja przedsiębiorstw sektora MŚP z województwa śląskiego

To projekty opisane powyżej, a także wybrano w tym roku:
- Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS - I edycja (dofinansowanie 16,6 mln zł, EFS+ i budżet państwa)
- Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne (dofinansowanie 10,7 mln zł (EFS+ i budżet państwa 1 mln 127 tys.)
- Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny (dofinansowanie 309,4 mln zł, FST)

Łącznie projekty strategiczne wybrane do dofinansowania angażują prawie 33 % środków przewidzianych w programie na ten cel.

Autor: slaskie.pl/fot. Andrzej Grygiel / UMWS, redakcja@naszwodzislaw.com

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszwodzislaw.com w Google News.

Reklama
Reklama

Komentarze (0)

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Reklama
Reklama

Najczęściej czytane artykuły

Aktualności17 lipca 202417:04

NMNZ: zamknięcie parkingu przy MOSiR Centrum od 18 lipca

NMNZ: zamknięcie parkingu przy MOSiR Centrum od 18 lipca - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
wodzislaw-slaski.pl / fot. LOOK UP - Drone photography
Reklama
Aktualności18 lipca 202417:50

Obchody Święta Policji wodzisławskiego garnizonu

Obchody Święta Policji wodzisławskiego garnizonu  - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
KPP Wodzisław Śląski
Aktualności17 lipca 202413:02

Wnioski o 300 plus cały czas wpływają. Wkrótce pierwsze wypłaty

Wnioski o 300 plus cały czas wpływają. Wkrótce pierwsze wypłaty - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Beata Kopczyńska Regionalna Rzeczniczka Prasowa ZUS w województwie śląskim
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
© 2024 Studio Margomedia Sp. z o.o.