Reklama

Najnowsze wiadomości

Aktualności29 lutego 202409:49

Szukasz pracy? Wodzisławski magistrat ma dla Ciebie ofertę

Szukasz pracy? Wodzisławski magistrat ma dla Ciebie ofertę - Serwis informacyjny z Wodzisławia Śląskiego - naszwodzislaw.com
0
Reklama
Wodzisław Śląski:

Szukasz pracy? Interesuje Cię praca w samorządzie? Jeśli tak, to mamy dobrą wiadomość. Trwa nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Mienia i Nadzoru Właścicielskiego w Referacie Obsługi Inwestorów i Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Zainteresowani tą ofertą pracy powinni złożyć swoje dokumenty aplikacyjne do 7 marca w Biurze Obsługi Klienta. Z jakimi obowiązkami będzie musiał zmierzyć się pracownik na tym stanowisku, jakie wymagania trzeba spełnić, aby pracować w tym Wydziale?

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

- nabywanie nieruchomości zajętych pod drogi w związku z realizacją zleceń z Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz Zarządu Dróg Miejskich,
- prowadzenie spraw dot. komunalizacji mienia w trybie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
- zamiana nieruchomości w związku z przejęciem nieruchomości pod drogi na podstawie decyzji podziałowej zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- przygotowywanie dokumentacji dot. nabycia nieruchomości (zakup, darowizna),
- kompletowanie dokumentacji do wystąpienia z wnioskiem do sądu o zasiedzenie nieruchomości zajętych pod drogi,
- przygotowywanie zamówień publicznych dot. wyłonienia godety, rzeczoznawcy majątkowego,
- prowadzenie postępowania geodezyjnego (podział) na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych bądź prawnych,
- prowadzenie spraw wieczystoksięgowych,
- przygotowywanie materiałów z zakresu regulacji stanu prawnego dróg na Komisje, Sesje Rady Miasta Wodzisławia Śląskiego,
- planowanie budżetu w zakresie powierzonych zadań (wieloletnie prognozowanie).

Kandydat winien spełniać następujące wymagania:

1. posiadać wykształcenie wyższe,
2. pożądane wykształcenie wyższe o kierunku administracja, gospodarka nieruchomościami, geodezja,
3. pożądane doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami,
4. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
5. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
6. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7. posiadać znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
8. posiadać znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
9. posiadać znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,
10.posiadać znajomość ustawy Kodeks cywilny,
11.posiadać znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.

Zgłoś swoją kandydaturę

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach do 7 marca 2024 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego pokój nr 115 , ul. Bogumińska 4b. Na kopercie powinien być umieszczony napis: „Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Mienia i Nadzoru Właścicielskiego w Referacie Obsługi Inwestorów i Obrotu Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śl.”.

Więcej informacji

Pełen zakres obowiązków pracownika, wymagania, informację o wynagrodzeniu itp. można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego [TUTAJ]. 

Autor: wodzislaw-slaski.pl, fot. DS Media, redakcja@naszwodzislaw.com

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszwodzislaw.com w Google News.

Reklama
Reklama

Komentarze (0)

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
© 2024 Studio Margomedia Sp. z o.o.