Reklama

Najnowsze wiadomości

Aktualności1 marca 202410:04

Konkurs na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Konkurs na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Serwis informacyjny z Wodzisławia Śląskiego - naszwodzislaw.com
0
Reklama
Wodzisław Śląski:

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi typ B.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie powierzone zadanie wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez Powiat Wodzisławski i polega na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi typ B dla 35 osób z niepełnosprawnością intelektualną, wraz z dowozem uczestników do ośrodka.

Szczegółowy opis działań przy realizacji zadania polegającego na świadczeniu usług winien być zgodny z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.), a także rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 249).

Zadanie będzie realizowane w okresie od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2029 r.

Na realizację zadania przeznacza się w 2024 roku kwotę 1.044.411,00 zł (słownie: jeden milion czterdzieści cztery tysiące czterysta jedenaście złotych 00/100 groszy). Miesięczna kwota dotacji jest uzależniona od liczby uczestników korzystających z usług ośrodka na podstawie wydanych decyzji administracyjnych kierujących. Kwota planowana na realizację zadania w latach następnych uzależniona będzie od liczby uczestników korzystających ze wsparcia ośrodka w danym miesiącu, na podstawie wydanych decyzji administracyjnych o skierowaniu, a także od wysokości dotacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego na dany rok budżetowy.

Zadanie będzie realizowane w terminie od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2029 r. na terenie Powiatu Wodzisławskiego, dla mieszkańców tegoż powiatu, z zachowaniem możliwości zawarcia porozumienia z innymi powiatami lub gminami, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.,poz. 249) i musi być ono przedmiotem działalności statutowej Oferenta.

Oferty należy składać do dnia 25 marca 2024 r. w kancelarii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski, pokój nr 1, do godz. 15.00. Jest to termin ostateczny.

W przypadku składania ofert za pośrednictwem Poczty Polskiej decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Szczegóły w ogłoszeniu, dostępnym TUTAJ.

Autor: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, fot. freepik.com, redakcja@naszwodzislaw.com

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszwodzislaw.com w Google News.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Najczęściej czytane artykuły

Aktualności19 kwietnia 202411:23

Nowy wybieg dla psów w Rodzinnym Parku Rozrywki

Nowy wybieg dla psów w Rodzinnym Parku Rozrywki  - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
wodzislaw-slaski.pl, fot. Natalia Maciejek
Aktualności19 kwietnia 202412:38

Na dzielnicowym zawsze można polegać

Na dzielnicowym zawsze można polegać - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
KPP Wodzisław Śląski
Reklama
Aktualności19 kwietnia 202412:05

Supermoce na scenie Festiwalu Karaoke

Supermoce na scenie Festiwalu Karaoke - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
Sport19 kwietnia 202411:06

Weekendowy Niezbędnik Kibica

Weekendowy Niezbędnik Kibica - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
(greh)
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności19 kwietnia 202413:30

Wodzisław Śląski na weekend

Wodzisław Śląski na weekend - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
wodzislaw-slaski.pl, fot. Natalia Maciejek
Aktualności19 kwietnia 202413:37

Ponad tysiąc przebadanych, jeden zatrzymany

Ponad tysiąc przebadanych, jeden zatrzymany - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
KPP Wodzisław Śląski
Reklama
Reklama
Aktualności19 kwietnia 202412:03

Zrób zakupy na sobotnim Ekobazarze

Zrób zakupy na sobotnim Ekobazarze - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
wodzislaw-slaski.pl
Reklama
Aktualności19 kwietnia 202413:42

21 kwietnia idź na wybory i wybierz prezydenta miasta

21 kwietnia idź na wybory i wybierz prezydenta miasta - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
red., fot. freepik.com
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
© 2024 Studio Margomedia Sp. z o.o.