Reklama

Najnowsze wiadomości

Aktualności11 kwietnia 202411:53

Przetarg na sprzedaż mieszkania w Pszowie

Przetarg na sprzedaż mieszkania w Pszowie - Serwis informacyjny z Wodzisławia Śląskiego - naszwodzislaw.com
0
Reklama
Pszów:

Burmistrz miasta Pszów ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości obejmującej lokal mieszkalny wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej na os. Kościuszki 27/1.

Lokalizacja: nieruchomość lokalowa położona w Pszowie na Os. Tadeusza Kościuszki 27/1
Powierzchnia nieruchomości: 40,68m2

Opis nieruchomości:

Nieruchomość lokalowa położona jest w Pszowie na Os. Tadeusza Kościuszki 27/1, w bezpośrednim sąsiedztwie infrastruktury handlowo-usługowej, socjalno-społecznej oraz komunikacji publicznej i obejmuje lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 40,68m2 wraz z udziałem w części wspólnej wynoszącym 4068/90319.

Lokal mieszkalny położony jest na parterze budynku i składa się z pokoju, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju, wyposażony w instalacje: wod-kan, prąd, gaz, teletechn. i CO.

Lokal w całości do remontu.

Informacje finansowe:

- Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: 1%
- Terminy wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego: 31 marca
- Cena wywoławcza nieruchomości: 126 000,00 zł (zw. z VAT)
- Lokal mieszkalny wolny od zadłużenia, nie jest obciążony umowami najmu i nie ma przeszkód w jego rozporządzaniu.

Termin i miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2024 r. o godzinie 10:00, w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Pszów, ul. Pszowska 534, I budynek, I piętro.

Uczestnik przetargu winien wpłacić wadium w pieniądzu, w wysokości 8 000,00 zł na konto bankowe Gminy Miasta Pszów o nr: 07 8470 0001 2038 0026 2352 0002, z zastrzeżeniem, iż wplata winna być uznana na rachunku gminy najpóźniej w dniu 6 maja 2024 r.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu.

Uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną nabywcami nieruchomości, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu, uczestnik przetargu winien okazać komisji przetargowej dokument tożsamości, a w przypadku:
- przedsiębiorców - aktualnego zaświadczenia z CEiDG lub KRS, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa;
- małżonków - do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pisemnym pełnomocnictwem drugiego małżonka.

W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego małżonka, do dokonywania czynności przetargowych konieczne będzie złożenie przed komisją przetargową oświadczenia stwierdzającego, iż nabycie nieruchomości nastąpi z majątku osobistego małżonka (przy panującym ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej) lub w przypadku rozdzielności majątkowej, przedłożenie umowy o wyłączeniu wspólności majątkowej małżeńskiej (oryginał lub uwierzytelniona kopia).

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu, udzielone w formie pisemnej i zawierające zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości oraz na składanie wszelkich oświadczeń, jakie w trakcie przetargu okażą się konieczne, winno zostać przedłożone w oryginale.

Obywatele lub przedsiębiorcy niebędący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są przed spisaniem notarialnej umowy sprzedaży, przedłożyć zezwolenie na nabycie przez cudzoziemca nieruchomości, wydane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Burmistrz Miasta Pszów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Więcej informacji: Referat Architektury, Inwestycji, Remontów i Nieruchomości Urzędu Miasta Pszów, ul. Pszowska 534, II budynek, III piętro, tel. 32 716-08-34.

Autor: UM Pszów, redakcja@naszwodzislaw.com

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszwodzislaw.com w Google News.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Najczęściej czytane artykuły

Aktualności13 czerwca 202413:26

Przedszkolaki w świecie prawa w Radlinie

Przedszkolaki w świecie prawa w Radlinie - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Materiał nadesłany
Reklama
Aktualności14 czerwca 202410:29

18-letni motocyklista poszkodowany w zdarzeniu w Syryni

18-letni motocyklista poszkodowany w zdarzeniu w Syryni - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
red., fot. poglądowe/arch. portalu
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności14 czerwca 202410:49

Pracuj w Wydziale Mienia i Nadzoru Właścicielskiego

Pracuj w Wydziale Mienia i Nadzoru Właścicielskiego - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
red., fot. Natalia Maciejek/UM
Reklama
Sport13 czerwca 202412:49

Największe święto radości i przyjaźni w powiecie wodzisławskim za nami [FOTO]

Największe święto radości i przyjaźni w powiecie wodzisławskim za nami [FOTO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Gorzyce:

11 czerwca na stadionie obok Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim odbyła się po raz dwudziesty Powiatowa Olimpiada dla Osób z Niepełnosprawnościami, która od tego roku nosi imię Tadeusza Skatuły. Jubileuszowa edycja wydarzenia obfitowała w wiele atrakcji. Przede wszystkim jednak po raz kolejny uczestnicy wydarzenia udowodnili, że dobra zabawa, współpraca i przyjaźń mogą być ważniejsze niż rywalizacja o lepszy wynik.

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności14 czerwca 202419:11

Wodzisław Śląski na weekend. Sprawdź program wydarzeń

Wodzisław Śląski na weekend. Sprawdź program wydarzeń - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
red., fot. Dorota Piecha/UM
Aktualności14 czerwca 202418:41

Zdobądź dotację na deszczówkę

Zdobądź dotację na deszczówkę - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
red., fot. unsplash.com
Aktualności14 czerwca 202410:45

Oddaj krew na Wilchwach. Akcja już w niedzielę

Oddaj krew na Wilchwach. Akcja już w niedzielę - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
red., fot. arch. portalu/D. Matioszek
Reklama
Reklama
Aktualności14 czerwca 202412:16

Nowoczesny sprzęt trafił na służbę do strażaków

Nowoczesny sprzęt trafił na służbę do strażaków - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
Reklama
Kultura i Edukacja14 czerwca 202418:17

Dźwięki Mody. Niezwykły pokaz za nami [FOTO]

Dźwięki Mody. Niezwykły pokaz za nami [FOTO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, fot. PSM Wodzisław Śląski
Kultura i Edukacja14 czerwca 202419:00

Gminny Przegląd Piosenki w Skrzyszowie za nami [FOTO]

Gminny Przegląd Piosenki w Skrzyszowie za nami [FOTO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Godów:

W środę, 12.06., w Skrzyszowie odbył się Gminny Przegląd Piosenki, podczas którego można było podziwiać najlepszych wokalistów i wokalistki z gminy Godów. Po raz pierwszy patronem wydarzenia zorganizowanego przez Szkołę Podstawową w Skrzyszowie został Zbigniew Wodecki.

opr. (greh), fot. FB/Gmina_Godów
Reklama
Reklama
Reklama
© 2024 Studio Margomedia Sp. z o.o.