Reklama

Najnowsze wiadomości

Aktualności18 stycznia 202317:26

Parking dla niepełnosprawnych w mieście

Parking dla niepełnosprawnych w mieście - Serwis informacyjny z Wodzisławia Śląskiego - naszwodzislaw.com
0
Reklama
Wodzisław Śląski:

Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych posiada odpowiednie wymiary i niebieskie oznakowanie. Dzięki temu osoba niepełnosprawna lub ta, która ją przewozi, może zaparkować samochód na specjalnie wyznaczonej do tego przestrzeni. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o parkingach w mieście, opłatach oraz kartach parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Strefa Płatnego Parkowania (SPP)

1. Co to jest strefa płatnego parkowania?

Jest to obszar miasta, na którym istnieje obowiązek płacenia za miejsca parkingowe. Polskie ustawodawstwo stanowi, że strefy płatnego parkowania ustala się na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, jeżeli uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych lub realizacji lokalnej polityki transportowej, w szczególności w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej.

Strefa Płatnego Parkowania dzieli się na podstrefę czerwoną (A) i podstrefę zieloną (B).

2. Zakres obowiązywania strefy płatnego parkowania:

a) podstrefa B zielona: Wałowa (od # z ul. Księżnej Konstancji do # z ul. Sądową oraz od posesji 44 do # z ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego), Kościelną,  św. Jana, marsz. Józefa Piłsudskiego, plac Gladbeck, Ks. Płk Wilhelma Kubsza, Zamkową, Słowackiego, dr L. Mendego (od # z ul. Targową do # z ul. Pszowską), Władysława Opolskiego, Wincentego Styczyńskiego, Apteczna, Bartosza Głowackiego, Bogumińska (od # z ul. Dr Lucjana Mendego);

b) podstrefa A czerwona, której obszar obejmuje ulice: Sądową, Minorytów, Ks. Konstancji (od :# z ul. Rynek do # z ul. Juliusza Słowackiego), Średnią, Krótką, Powstańców Śląskich, Zgody (od skrzyżowania z ul. Zamkową do Rynku), Ks. Płk W. Kubsza (od Rynku do ul. Św. Jana), Targową (od # z ul. Rynek do # z ul. Zamkową.

Obsługa i nadzór nad funkcjonowaniem SPP od 31 grudnia 2015 r. należy do ...Domaro Spółka z o.o.

3. Parkingi prywatne

- Karuzela Wodzisław Śląski (ul. Targowa 19),
- Lidl Wodzisław Śląski (ul. Michalskiego 12B),
- PSB Mrówka Wodzisław Śląski (ul.Kubsza 36),
- Kaufland Wodzisław Śląski (ul. Witosa 28).

Parkowanie do 2h za darmo, o ile osoba z kartą parkingową stanie na miejscu dla osób z niepełnosprawnością. Jeśli wspomniane miejsce jest zajęte, zaleca się zajęcie miejsca obok i umieszczenie karty parkingowej za szybą, aby osoba kontrolująca nie nałożyła dodatkowej opłaty. 

Karta parkingowa i opłaty dla niepełnosprawnych

1. Stawka zerowa za parkowanie obowiązuje:

- pojazdy służb miejskich podczas wykonywana obowiązków służbowych, tj. Zarządu Dróg Miejskich oraz Służb Komunalnych Miasta i Straży Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim,
- pogotowia gazowego, pogotowia energetycznego, pogotowia ciepłowniczego, pogotowia wodno – kanalizacyjnego,
- pojazdy jednośladowe,
- pojazdy osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, posiadających uprawnienia do kierowania wózkiem inwalidzkim lub pojazdem samochodowym oraz kartę parkingową, upoważniającą do parkowania na miejscach oznaczonych znakiem P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" wraz ze znakiem D-18a „parking - miejsce zastrzeżone” z dodatkową tabliczką T-29. Jeżeli w/w miejsce postojowe jest zajęte, osoby te mogą zaparkować pojazd w dowolnym miejscu SPP,
- taksówki i pojazdy zaopatrzenia - za postój do 30 minut w związku z oczekiwaniem na pasażera lub rozładunkiem towarów,
- pojazdy poborców skarbowych Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim w czasie wykonywania obowiązków służbowych.

2. Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Karta parkingowa potwierdza uprawnienia:

- do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych,
- do niestosowania się do niektórych znaków drogowych.

Karta parkingowa jest dokumentem o standardzie międzynarodowym, który obowiązuje na terenie Polski oraz w krajach Unii Europejskiej (jednak w tych krajach mogą obowiązywać odrębne przepisy dla niepełnosprawnych).

Kartę parkingową wydaje się:

- osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
- osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
- placówce zajmującą się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Organem wydającym kartę parkingową jest Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wodzisławiu Śląskim.

Aby otrzymać kartę parkingową, należy złożyć następujące dokumenty:

- wypełniony wniosek,
- aktualną fotografię o wymiarach (35mm x 45mm),
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,
- kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień (wraz z oryginałem do wglądu),
- dokument tożsamości (dowod osobisty) do wglądu.

Karta parkingowa traci ważność w następujących przypadkach:
- po upływie terminu ważności karty,
- w przypadku zgłoszenia utraty karty przez osobę lub placówkę, której wydano kartę,
- w przypadku zwrotu karty organowi, który ją wydał,
- w razie likwidacji placówki, której wydano kartę,
- w razie śmierci osoby, której wydano kartę.

Kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby, w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.

Autor: bip.powiatwodzislawski, redakcja@naszwodzislaw.com

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszwodzislaw.com w Google News.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Najczęściej czytane artykuły

Reklama
Aktualności15 lipca 202417:15

Przerwa technologiczna na Mancie do 28 lipca

Przerwa technologiczna na Mancie do 28 lipca - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
wodzislaw-slaski.pl / fot. MOSiR "CENTRUM"
Aktualności15 lipca 202417:19

Zapoznaj się z harmonogramami wywozu odpadów

Zapoznaj się z harmonogramami wywozu odpadów - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
wodzislaw-slaski.pl / fot. freepik.com
Reklama
Reklama
Reklama
© 2024 Studio Margomedia Sp. z o.o.