Reklama

Najnowsze wiadomości

Aktualności19 marca 202409:35

Pszowski ZGKiM ogłasza nabór

Pszowski ZGKiM ogłasza nabór - Serwis informacyjny z Wodzisławia Śląskiego - naszwodzislaw.com
0
Reklama
Pszów:

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie ogłasza nabór na stanowisko Starszy referent dział - Mieszkania Komunalne

Miejsce pracy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie- ul. Traugutta 101, 44-370 Pszów
Określenie stanowiska: Starszy referent – umowa o pracę; Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest Jednostką Budżetową.

Wymagania związane ze stanowiskiem

Niezbędne:

1. obywatelstwo polskie, innego kraju Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa europejskiego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie RP na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2018 poz. 1260 z późn.zm.),
2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
5. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków księgowego,
6. spełnianie jednego z poniższych warunków:
• wykształcenie średnie,
• co najmniej 3 letni staż pracy.

Dodatkowe:

1. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa z zakresu:
• ustawy o samorządzie gminnym;
• ustawy o pracownikach samorządowych;
• Kodeks postępowania administracyjnego;
• ustawy o ochronie danych osobowych;
• ustawy o dostępie do informacji publicznej;
• ustawy o ochronie praw lokatorów;
• ustawa – prawo zamówień publicznych,
2. bardzo dobra znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych
3. umiejętność redagowania pism urzędowych,
4. predyspozycje osobowościowe (wysoka kultura osobista, sumienność, systematyczność, kreatywność, komunikatywność w mowie i piśmie, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres).

Zakres wykonywanych zadań:

1. obsługa administracyjna budynków komunalnych,
2. rozliczanie oraz analiza kosztów związanych z wywozem śmieci, dostawa wody, odbiorem ścieków i Co,
3. miesięczne sporządzanie informacji do Urzędu Miasta
4. prowadzenie spraw sądowych,
5. sporządzanie sprawozdań związana z gospodarką mieszkaniową i lokalową,
6. wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem oraz przeprowadzaniem postepowań o udzielenie zamówienia publicznego,
7. prowadzenie obsługi biurowej,
8. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,,
9. prowadzenie archiwum jednostki.

Oferty kandydatów muszą zawierać:

1. podanie o pracę,
2. kwestionariusz personalny kandydata,
3. dyplom, świadectwo (kserokopia) ukończenia szkoły wyższej lub średniej,
4. dyplomy i świadectwa (kserokopie) ukończenia innych form podnoszenia kwalifikacji (egzaminy zawodowe, kursy),
5. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
7. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
9. klauzula informacyjna dla kandydata,
10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
11. oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP i tablicy ogłoszeń ZGKiM danych osobowych.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. praca w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Traugutta 101, 44-370 Pszów,
2. praca w godzinach: 7:00-15:00,
3. wymiar czasu pracy: 1 etat,
4. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wyniósł 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Traugutta 101, 44-370 Pszów, w zaklejonej i zaadresowanej kopercie wraz z dopiskiem "Nabór na stanowisko specjalista ds. księgowości"

Dokumenty należy składać do dnia 28.03.2024r.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dokumentów nie odsyłamy. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ZGKiM.

Wynik naboru zawierający imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego wyłonionego kandydata zostanie upowszechniony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń ZGKiM.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z kandydatami jest Izabela Reguła tel. 32 455 78 81.

Wymagane dokumenty do pobrania TUTAJ

Autor: UM Pszów, redakcja@naszwodzislaw.com

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszwodzislaw.com w Google News.

Reklama
Reklama

Komentarze (0)

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Reklama
Reklama

Najczęściej czytane artykuły

Aktualności17 lipca 202417:04

NMNZ: zamknięcie parkingu przy MOSiR Centrum od 18 lipca

NMNZ: zamknięcie parkingu przy MOSiR Centrum od 18 lipca - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
wodzislaw-slaski.pl / fot. LOOK UP - Drone photography
Reklama
Aktualności18 lipca 202417:50

Obchody Święta Policji wodzisławskiego garnizonu

Obchody Święta Policji wodzisławskiego garnizonu  - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
KPP Wodzisław Śląski
Aktualności17 lipca 202413:02

Wnioski o 300 plus cały czas wpływają. Wkrótce pierwsze wypłaty

Wnioski o 300 plus cały czas wpływają. Wkrótce pierwsze wypłaty - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Beata Kopczyńska Regionalna Rzeczniczka Prasowa ZUS w województwie śląskim
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
© 2024 Studio Margomedia Sp. z o.o.