Reklama

Najnowsze wiadomości

Aktualności19 marca 202410:08

Pszów. Ogródek letni w parku jordanowskim. Ogłoszono negocjacje

Pszów. Ogródek letni w parku jordanowskim. Ogłoszono negocjacje - Serwis informacyjny z Wodzisławia Śląskiego - naszwodzislaw.com
0
Reklama
Pszów:

Burmistrz Miasta Pszów ogłasza negocjacje dotyczące wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego za dzierżawę działki z przeznaczeniem pod ogródek letni z możliwością sprzedaży i podawania piwa w obrębie Parku Jordanowskiego w Pszowie.

Przedmiotem negocjacji jest ustalenie wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego za dzierżawę części działki nr 683/7, obręb Pszów, km. 6, o pow. 180 m2 stanowiącej własność Miasta Pszów, położonej w Pszowie przy ul. Pszowskiej, w północno-wschodniej części Parku Jordanowskiego, uzbrojonej w przyłącze wodno – kanalizacyjne i elektryczne, z przeznaczeniem na urządzenie „Ogródka letniego” z możliwością sprzedaży i podawania piwa, zgodnie z mapą sytuacyjną (schemat ideowy) stanowiącą załącznik Nr 1 oraz standardu jego wyposażenia.

Okres trwania dzierżawy

Rok 2024 - od dnia 1 maja do dnia 30 września
Rok 2025 - od dnia 1 maja do dnia 30 września
Rok 2026 - od dnia 1 maja do dnia 30 września

W pozostałych okresach roku Dzierżawca zobowiązany będzie do usunięcia „Ogródka letniego” z terenu Parku Jordanowskiego.

Pożądane godziny otwarcia ogródka: od 8.00 do godz. 22.00.

Zobowiązania dzierżawcy

1. Ustawienia stolików i krzeseł oraz punktu sprzedaży i ewentualnych parasoli takich, jakie zostały zaakceptowane w trakcie negocjacji, z zaznaczeniem, iż Miasto preferować będzie meble wykonane z drewna i stali. Nie dopuszcza się stolików i krzeseł wykonanych z tworzyw sztucznych,
2. Załatwienia wszelkich formalności związanych z ustawieniem przedmiotowego „Ogródka letniego”, a wynikających z przepisów prawa w tym Prawa budowlanego,
3. Zapewnienia porządku i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie „Ogródka letniego” i terenie bezpośrednio przyległym,
4. Udostępnienia lub urządzenia własnym kosztem i staraniem w obrębie „Ogródka letniego” toalety dla personelu (ustawienie TOI-TOI dopuszczalne tylko za zgodą Miasta i w miejscu przez niego wskazanym).

Minimalna miesięczna opłata z tytułu dzierżawy wynosi 1 260,00 zł + VAT.

Miesięczny czynsz dzierżawny nie obejmuje kosztów poboru energii elektrycznej, dostawy wody i odprowadzenia ścieków, utrzymania czystości i wywozu śmieci, świadczeń cywilno – prawnych, uzyskanie potrzebnych zezwoleń oraz innych opłat związanych z prowadzeniem działalności (w tym podatek od nieruchomości), które w całości obciążają Dzierżawcę.

Składanie ofert

Osoby zainteresowane udziałem w negocjacjach zobowiązane są do złożenia w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Pszów, ul. Pszowska 534, 44-370 Pszów, pisemnej oferty (w zaklejonych kopertach z opisem „Negocjacje – Ogródek letni”), która powinna zawierać:

1. Oferowany miesięczny, nie niższy jednak niż 1 260,00 zł + VAT czynsz dzierżawny, z tytułu dzierżawy nieruchomości
2. Dokładny wykaz urządzeń oraz dokumentację fotograficzną mebli oraz zdjęcia lub wizualizację wyglądu punktu sprzedaży „Ogródka letniego”, który zamierza ustawić,
3. Proponowany asortyment produktów, które będą oferowane w „Ogródku letnim”,
4. W przypadku osób fizycznych – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych lub w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru handlowego, wraz z pełnomocnictwem, jeżeli dotyczy,
5. Dowód wpłaty wadium.

Termin składania ofert upływa w dniu 8 kwietnia 2024 r. o godz. 10.00

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu w siedzibie Urzędu Miasta Pszów – sala konferencyjna o godz. 10.15. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane jedynie oferowane miesięczne stawki czynszu dzierżawnego.

W części niejawnej oferty będą podlegały ocenie pod względem spełniania warunków określonych w negocjacjach.

Po zakończeniu części niejawnej Oferenci, których oferty będą spełniać wymogi, zostaną zaproszeni indywidualnie do części ustnej negocjacji, gdzie będą mogli przedstawić swoją ofertę, uzupełnić ją lub wycofać. Ustalenia podjęte na tym etapie negocjacji nie mogą ulec dalszym zmianom.

Po zakończeniu tego etapu negocjacji zostanie wyłoniona najkorzystniejsza oferta. Na wybór najkorzystniejszej oferty poza proponowaną miesięczną stawką czynszu będą miały wpływ takie czynniki jak: aranżacja miejsca spójna z najbliższym otoczeniem, zastosowane materiały, komfort, detale takie jak donice czy oświetlenie, estetyka, oryginalność, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, czy rodzin z dziećmi, kącik zabaw dla najmłodszych itp.

Wadium

Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 2 000,00 zł na konto Urzędu Miasta Pszów - Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju o nr: 07 8470 0001 2038 0026 2352 0002 z dopiskiem „Negocjacje - Ogródek letni”. Dowód wniesienia wadium dołącza się do oferty pisemnej.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra negocjacje, zwraca się po podpisaniu przezeń umowy dzierżawy. Pozostałym uczestnikom negocjacji wadium zwraca się niezwłocznie po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty.

Wadium przepada na rzecz Miasta, jeżeli uczestnik, który wygra negocjacje uchyla się od zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Miasto.

W przypadku opisanym powyżej, Burmistrz Miasta Pszów będzie mógł wybrać ofertę spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownych negocjacji.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje dotyczące negocjacji można uzyskać w Urzędzie Miasta Pszów, ul. Pszowska 534, 44-370 Pszów – Referat Architektury, Inwestycji, Remontów i Nieruchomości, tel. 32/716-08-37 - Pan Franciszek Sobala, w godzinach pracy Urzędu.

UWAGA!

Burmistrz Miasta Pszów zastrzega sobie prawo zmiany treści ogłoszenia, warunków negocjacji, odwołania lub unieważnienia negocjacji w każdym czasie z ważnych dla Miasta Pszów przyczyn.

Autor: UM Pszów, redakcja@naszwodzislaw.com

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszwodzislaw.com w Google News.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Komentarze (0)

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Reklama
Reklama

Najczęściej czytane artykuły

Kultura i Edukacja10 lipca 202413:43

Pilecki i Tischner ze zdawalnością na 100%. Wyniki matur w powiecie wodzisławskim

Pilecki i Tischner ze zdawalnością na 100%. Wyniki matur w powiecie wodzisławskim - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
opr. red., źródło: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
Reklama
Aktualności10 lipca 202415:18

Parking przy MOSiR Centrum zostanie zamknięty

Parking przy MOSiR Centrum zostanie zamknięty - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
opr. red., źródło: UM Wodzisław Śląski, fot. LOOK UP - Drone photography
Aktualności11 lipca 202415:45

Czołówka na Czyżowickiej w Wodzisławiu Śląskim

Czołówka na Czyżowickiej w Wodzisławiu Śląskim - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
opr. red., źródło: KPP Wodzisław Śląski
Aktualności11 lipca 202421:24

Nie żyje górnik odnaleziony w kopalni Rydułtowy

Nie żyje górnik odnaleziony w kopalni Rydułtowy - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
PGG, fot. FB/Rydułtowy
Reklama
Reklama
Aktualności10 lipca 202414:45

Bezpłatne zajęcia SUP na wodzisławskim Balatonie

Bezpłatne zajęcia SUP na wodzisławskim Balatonie - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
red., fot. Natalia Maciejek/UM
Reklama
Aktualności10 lipca 202414:39

Zaangażowanie i empatia zauważone. Policjant z Gorzyc doceniony

Zaangażowanie i empatia zauważone. Policjant z Gorzyc doceniony - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
opr. red., źródło: KPP Wodzisław Śląski
Aktualności10 lipca 202415:26

Dodatkowe środki na aktywizację zawodową w powiecie

Dodatkowe środki na aktywizację zawodową w powiecie - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
opr. red., źródło: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
Aktualności10 lipca 202414:04

Kobieta zgłosiła kradzież karty płatniczej. Winnym okazał się jej syn

Kobieta zgłosiła kradzież karty płatniczej. Winnym okazał się jej syn - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
opr. red., źródło: KPP Wodzisław Śląski, fot. pixabay.com/jarmoluk
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Kultura i Edukacja10 lipca 202415:12

Program Aktywna Tablica w powiatowych szkołach

Program Aktywna Tablica w powiatowych szkołach - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
opr. red., źródło: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
Aktualności11 lipca 202422:44

Gmina Godów szuka wykonawców dwóch inwestycji

Gmina Godów szuka wykonawców dwóch inwestycji - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
opr. red., źródło: UG Godów
Reklama
Aktualności12 lipca 202411:56

Parking na osiedlu Piastów czeka przebudowa

Parking na osiedlu Piastów czeka przebudowa - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
opr. red., źródło: UM Wodzisław Śląski, fot. Latający Obiektyw
Aktualności12 lipca 202414:21

Wodzisław Śląski poleca się na weekend

Wodzisław Śląski poleca się na weekend - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
red., fot. Dorota Piecha/UM
Aktualności12 lipca 202414:12

Trwa remont ul. Głożyńskiej i Rymera w Radlinie

Trwa remont ul. Głożyńskiej i Rymera w Radlinie - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
opr. red., źródło: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
Reklama
Aktualności12 lipca 202410:18

Weź udział w V Wodzisławskim Duathlonie

Weź udział w V Wodzisławskim Duathlonie - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
red., fot. MOSiR Wodzisław Śląski
Reklama
Reklama
© 2024 Studio Margomedia Sp. z o.o.